Onterecht beschuldigd van verzekeringsfraude? Dit is de stap die jij kunt zetten!

Onterecht beschuldigd van verzekeringsfraude? Dit is de stap die jij kunt zetten!

Er kan een situatie ontstaan waarbij een verzekeringsmaatschappij een verzekerde beschuldigd van verzekeringsfraude. Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben, zeker als er sprake is van een onterechte beschuldiging. Er zijn echter verschillende stappen die een verzekerde kan ondernemen als hij of zij onterecht beschuldigd wordt van verzekeringsfraude.

Verschil van interpretatie tussen verzekerde en verzekeringsmaatschappij

Een verzekering keert uit als de maatschappij van mening is dat er terecht een claim is ingediend waarvoor de verzekerde zichzelf ingedekt heeft. De term “mening” geeft al aan dat er situaties zijn waarin er ruimte is voor een verschillende interpretatie. Hoewel er alles voor gedaan wordt om dit soort situaties (onder andere door de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden) te voorkomen, kan het gebeuren dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. Dit kan zelfs zover uit de hand lopen dat er gesproken wordt over verzekeringsfraude. 

Wanneer er sprake is van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is een term dat betrekking heeft op het opzettelijk misleiden van een verzekeringsmaatschappij met als doel om als verzekerde een uitkering te krijgen waarop in andere gevallen geen recht bestond. Er zijn diverse vormen van verzekeringsfraude te onderscheiden. Er kan hierbij gekozen worden om meer schade te claimen dan er geleden is (majoren), er kan worden gedaan alsof er schade geleden is (fingeren) of er kan gekozen worden voor het opzettelijk veroorzaken van schade (ensceneren). Tot slot valt het opzettelijk onjuist beantwoorden van de vragen van een verzekeringsmaatschappij ook onder verzekeringsfraude.

Gevolgen van verzekeringsfraude

Een constatering van verzekeringsfraude kan zeer grote gevolgen hebben voor een verzekerde. Naast het weigeren van de dekking en de beëindiging van een verzekering, kunnen de gegevens van de verzekerde ook worden vastgelegd in het zogeheten Extern Verwijzingsregister (afgekort: EVR) van de stichting CIS. Dit is een databank waarin alle aangesloten verzekeraars toegang toe hebben en inzicht geeft in de “problemen verzekeringen”. In de praktijk komt het erop neer dat het voor de betrokkene en diens huisgenoten vrijwel niet meer mogelijk is om een verzekering onder normale voorwaarden af te sluiten. Tevens kunnen een vermelding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars, een melding bij de AFM en zelfs een aangifte bij de politie een gevolg zijn van verzekeringsfraude.

Wat te doen bij een onterechte beschuldiging van verzekeringsfraude?

De verzekeringsmaatschappij is uiteraard de instantie die een verzekerde zal beschuldigen van verzekeringsfraude. Helaas gebeurt het in de praktijk ook wel dat een verzekerde ten onrechte wordt beschuldigd van verzekeringsfraude. In dat geval kan de verzekerde zich wenden tot een advocatenkantoor die zich gespecialiseerd heeft in het belangen van de belangen van een persoon die ten onrechte wordt beschuldigd van verzekeringsfraude. Een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat kan je persoonlijk adviseren, je vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en je belangen behartigen bij een eventuele juridische procedure om ervoor te zorgen dat je in je recht staat. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *