Hoe kun je je juridische zaken op orde krijgen?

Hoe kun je je juridische zaken op orde krijgen?

Of je nu een bedrijf hebt of ergens werkt, iedereen heeft er voordeel aan om de juridische zaken op orde te hebben. Je weet namelijk maar nooit wanneer er een tegenslag komt. Je kan plannen maken hoe met belangrijke zaken in jouw leven te beginnen, maar vaak heb je er geen invloed op hoe ze aflopen. Daarom kan het handig zijn om reeds in een vroeg stadium te bepalen welke juridische hulp nodig kan zijn in voorkomende gevallen. Een echtscheiding, overlijden, ontslag of faillissement, zijn zaken die je soms kan zien aankomen, maar je kan er ook mee overvallen worden, waardoor je misschien van slag bent en niet meteen de juiste beslissing kan nemen. Het kan echter ook een minder ingrijpende gebeurtenis betreffen waarbij je misschien een deurwaarder nodig hebt om een betaling af te dwingen. Het is dus noodzakelijk om in een vroeg stadium te beslissen of je een aantal juridische zaken zelf aanpakt, alles overlaat aan een terzake deskundige of deels zelf in orde brengt en deels aan een deskundige toevertrouwt.

Algemene voorwaarden

Natuurlijk hoef je niet voor alles juridische hulp in de arm te nemen en kan je een aantal zaken zelf aanpakken. Zo zou je als ondernemer zelf de gebruiksvoorwaarden van jouw product of dienst kunnen opstellen, waarin je onder andere opneemt wat de rechten en plichten zijn van zowel jouw bedrijf als degenen die gebruik maken van jouw product of dienst. Daarin zou je ook kunnen vastleggen wat de garanties zijn, binnen welk termijn geleverd wordt en ook op welke wijze de betaling moet geschieden. Een punt dat zeker ook zelf geformuleerd kan worden is welke stappen ondernomen moeten worden bij  wanbetalers. Hoe lang nadat de factuur met de betalingstermijn verstuurd is, je overgaat tot het versturen van een herinnering, hoeveel herinneringen je zal versturen, als je daarna ook nog telefonisch contact maakt en uiteindelijk een aanmaning stuurt, zijn zaken die heel goed zelf te regelen zijn. Ook de bescherming van jouw merknaam kan je zelf regelen, hierbij valt ook te denken aan het aanvragen van octrooi en patent. 

Testament

Betreft het echter zwaarwichtige zaken op persoonlijk vlak, dan kan je die toch liever maar aan een deskundige toevertrouwen. Voor het opstellen van een testament moet je zeker de hulp inroepen van een notaris, die ervoor zorgt dat het stuk aan alle vereisten voldoet en ook de bewaring garandeert. Bij een testament wijk je namelijk af van de wettelijke erfopvolging en het zou dus kunnen dat erfgenamen daar moeite mee hebben. Om te voorkomen dat anderen voortijdig inzage krijgen in jouw testament, is het beter om dat door de notaris te laten opmaken. Velen willen er op jonge leeftijd nog niet aan, maar het is altijd goed om jouw erfopvolging zo vroeg mogelijk te regelen.

Verzekeringen 

Het afsluiten van verzekeringen is deels goed zelf te regelen, maar vaak ben je er beter van af als je het aan een specialist overlaat. Er staan namelijk heel wat kleine letters die een uitdaging vormen op jouw geduld, waardoor je geneigd bent ze niet te lezen. De juridische specialisten worden betaald om zulks te doen en begrijpen het jargon dat vaak gebruikt wordt in de contracten beter dan de gemiddelde persoon, dus is het hoewel duurder, een stuk veiliger om bij deze gevallen de hulp in te roepen van juridische deskundigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *