Rechtshulp nodig? Kijk of je recht hebt op hulp van een pro deo advocaat

Waar heb je recht op bij thuiswerken?

Thuiswerken: sinds de komst van het coronavirus wordt het steeds meer gedaan, zowel verplicht als vrijwillig. In oktober werd bekend dat rijksambtenaren een thuiswerkvergoeding van 363 euro krijgen. Hoe zit dat en waar heb je, ook als je geen rijksambtenaar bent, recht op bij het thuiswerken? Het Nibud berekende in juli als dat thuiswerken ongeveer
Read More